Olie og gas / Minedrift

SPL-udstyr til olie-, gas- og minedrift

Den vigtigste energiressource, der findes i dag, er olie og naturgas. Det er blevet afgørende for menneskelig eksistens og næring i dag i det moderne liv. Ud over at være de vigtigste energikilder over hele verden, leverer de også råmaterialerne til tusindvis af hverdagsprodukter - fra elektronisk udstyr og tøj til medicin og rengøringsmidler til husholdninger.

Vand og energi er den vigtigste drivkraft for olie- og gasindustrien, uden hvilken det ikke er muligt at udvinde, producere og distribuere olie og gas til slutkunden. Derfor er det underlagt stadig strengere regler, der sigter mod at forbedre dets miljømæssige fodaftryk under udvinding, produktion og distribution. Også mange lande rundt om i verden har indført lovgivning for at nedbringe emissioner og luftbårne forurenende stoffer, mens raffinaderier bygger kapacitet til at imødekomme kravene til svovlfattige brændstoffer. 

Fra ekstraktion - onshore og offshore - til raffinering, forarbejdning, transport og opbevaring har SPL Products de rigtige varmeoverførselsløsninger i hele carbonhydridkæden. Vores produkter og ekspertise hjælper kunderne i olie- og gasindustrien med at spare energi, øge effektiviteten og reducere deres miljøpåvirkning.

1