Kemisk

Closed Loop Cooling Tower: Chemical Industry

Kemisk industri involverer en række komplekse processer som opvarmning, køling, kondensering, fordampning og adskillelse. Den kemiske industri er en af ​​de mest innovative og hurtigst voksende sektorer. Det kan ikke fungere uden et køletårn og er en integreret del af den kemiske industri, hvor varme skal spredes til atmosfæren, eller væsker skal kondenseres effektivt med minimalt energi- og vandtab.

Stigende strøm- og vandomkostninger driver den kemiske industri på jagt efter ny teknologi, som også kan gøre virksomheden mere bæredygtig og nedbringe produktionsomkostningerne.

Det forventes, at fremskridt inden for områder som bioteknologi, brændselsceller, miljøteknologi og intelligente materialer vil føre an på at imødekomme fremtidige behov globalt.

En pålidelig varmevekslerteknologi har brug for den kemiske industri med stabil ydeevne, der bringer SPL på forkant. Vores robuste state of the art teknologi giver yderst effektivitetLukkede sløjfekøletårne ​​/ fordampningskondensatorer og hybridkølere.

SPL-tilpassede løsninger og udstyr bringer store fordele med hensyn til energieffektivitet, stabilitet, sikker og vandbesparelse, fordi de giver mulighed for at afkøle produktionsprocesser med minimalt ressourceaffald, korrekt styring og vedligeholdelse af komponenterne i et køletårn i lang og bæredygtig periode af tid.     

1